Project Description

Ремонт, реставрация, подобряване на околното пространство и вертикална планировка на църква „Св.Троица“ и килийно училище гр. Дряново

Снимки преди и след: