Project Description

Фасадна Реставрация на жилищна сграда на ул.Климент Охридски 4 гр. София

Снимки преди и след: