Project Description

Фасадна реставрация и консервация на сграда за култура и изкуство- ,,Конака‘‘ гр. Троян

Снимки преди и след:

 

Предмет: ,,Фасадна реставрация и консервация на сграда за култура и изкуство- ,,Конака‘‘ гр. Троян

През настоящия етап /2023г./ ние от Стройтес ЕООД  изпълнихме следните дейности, финансирани от Министерство на културата:

В резултат на реализираните дейности от този етап се постигна:

  1. Подобри се състоянието на каменната зидария на сградата чрез префугиране, почистване, консервация и хидрофобизация, което спомогна за изпъкването на възрожденския стил в архитектурата на обекта.
  2. Реновирането на фасадите чрез пребоядисване повлия положително за хармонизиране на обекта с намиращия се в близост Музеен ансамбъл в централната част на гр. Троян. Същевременно се предотврати опасността от внезапното отчупване на парчета от старата мазилка заради резките температурни промени, характерни за района.
  3. Реализирането на отводнителна канавка с решетка за поемане на дъждовни води защити сградата от регулярната влага и допринесе за подобрение на нейната устойчивост.
  4. Почистването и консервирането на дървените елементи по сградата засили визуланото влияние на геометричните контури по архитектурата на къщата-музей ,,Конака‘‘. Чрез обработването на вратите, дограмата, дървените колони, възглавниците, парапетите и стълбите с огнезащите лак се подобриха техните експлатационни характеристики.
  5. Цялостното подобрение на външния вид на сградата на конака се осъществи и чрез обработка на детайли като металните решетки. Същите бяха почистени, обработени с антикорозионен препарат и се пребоядисаха в подходящ цвят.
  6. След реализиране на заложените дейности в проектното предложение се увеличават посещенията от туристи в къщата-музей ,,Конака‘‘.

По време на изпълнение на СРР/СМР/КРР по сградата на конака Стройтес ЕООД осигури обезопасяване на строителната площадка. След приключване на дейностите по проекта се почисти цялото околно пространство.

Чрез реализиране на проектното предложение се изпълни и основната цел- възстановяване и реновиране на външния вид на сградата, за да може да се предпази сградата на конака от разруха. Сградата на музея се намира на централно място в гр. Троян и предвид останалите реализирани дейности по същата програма за безвъзмездна помощ в близост на други обекти къщата музей- Конак се вписва адекватно в панорамния реновиран изглед. Осъществяването на проектното предложение подчертава културния автентичен облик на централната градска част на Троян и поставя ударение върху значението на музейното дело в града. Консервацията и реставрацията на сградата на „Конака“ представлява солидно доказателство за ползотворното съвместно партньорство на Министерство на културата и музейните институции.

Гр. Троян