Project Description

Снимки преди и след:

Предмет: ,,Извършване на консервация и реставрация на фасадите и ремонт на покрива на църква ,,Свети Николай‘‘,с. Искрец, община Своге

През настоящия етап /2022 г.-2023г./ се  изпълниха следните дейности, финансирани от Министерство на културата:

В резултат на реализираните дейности от „Стройтес“ ЕООД този етап се постигна:

  1. Хармонизация на външния вид на каменните зидове по фасади като се изпълни префугиране, съобразено с технологията за обработка на сграда паметник на културата. Всички камъни се обработиха биоцидно.
  2. Ремонт на покрива на храм Св. Николай с. Искрец като се подобриха изолационните му свойства с полагане на два слоя хидроизолационна мембрана, постигна се уеднаквяване на керемидите с монтаж на нови едноулучни, монтира се нова ламаринена обшивка и се смениха дъсчената обшивка и летвената скара.
  3. Подобряване на водоотвеждането на църквата след монтаж на нови улуци и водосточни тръби.
  4. Подобряване на функционалните характеристики на сградата като се обмазаха всички дървени елементи с пожароустойчив лак и с препарат против инсекти.
  5. Цялостна реставрация на стенописите ,,Митарствата на душата‘‘ по южната фасада. Това завърши цялостно външния вид на храма и същевременно допринесе за спасяване на живописното пано от набезите на времето за дълъг период от време. Чрез КРР на ключова сцена от изписването на храма и предвид неговото външно разположение се очаква да се повиши интереса на посетителите и към останалите културни ценности вътре в самия храм. В допълнение към доклада прилагаме и отчет за изпълнените КРР дейности по външните стенописи, придружен с отделна фотодокументация.

По време на изпълнение на СМР и КРР по храм ,,Св. Николай‘‘ с. Искрец се осигури обезопасяване на строителната площадка. След приключване на дейностите по проекта се почисти цялото околно пространство.

Предвид реализацията на проектното предложение считаме, че е изпълнена основната цел- подобряване на функционалното състояние на храм ,,Св. Николай“ с. Искрец. В допълнение: през 2023г се навършат 180 години от изграждането на църква ,,Св. Николай‘‘ в с. Искрец. След осъществените консервационно-реставрационни и строително-монтажни дейности  храмът достойно ще чества и отбележи своята годишнина.