Project Description

Село Ново село , общ.Ново село– паметник на културата от местно значение
Ремонт на храм ”Свети Николай” и подобряване на прилежащото пространство.

Снимки преди и след: