Project Description

Свети Георги, с.Орешец

Снимки преди и след: