Project Description

Реставрация на фасада гр.София, ул.Пиротска

Снимки преди и след: