Project Description

Реставрация на сграда в гр. София, ул. Искър 40

Снимки преди и след: