Project Description

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ НА ОТКРИТ НАРТЕКС НА ВОЕНЕН КЛУБ ГР. СОФИЯ

Снимки преди и след: