Project Description

Снимки преди и след:

,,Консервация, реставрация и вертикална планировка на ,,Паметник на Георги Бенковски‘‘ село Рибарица, община Тетевен‘‘

През 2022 г. се  изпълниха следните дейности, финансирани от Министерство на културата:

  1. Почистване и полагане на антикорозионно покритие на съществуваща метална ограда
  2. Ръчно отстраняване на растителност и лишеи от каменни зидове
  3. Изчукване на разрушени фугировки по каменни зидове
  4. Почистване на каменни зидове чрез водно бластиране
  5. Грундиране по фуги с дълбокопроникващ грунд
  6. Обезпрашаване
  7. Попълване на липсващи каменни блокове и префугиране на каменни зидове
  8. Префугиране на каменни зидове
  9. Консервация и хидрофобизация на каменни зидове
  10. Ръчно отстраняване на растителност и лишеи от бетонови шапки
  11. Почистване на бетонни шапки чрез водно бластиране
  12. Възстановяване на разрушени зони от бетонови шапки
  13. Консервация и реставрация на бетонови шапки
  14. Доставка и монтаж на метален парапет от ковано желязо по подпорни зидове към реката по детайл.
  15. Ръчно отстраняване на нежелана растителност и лишеи от настилки и стъпала;
  16. Почистване на каменни настилки чрез водно бластиране;
  17. Пренареждане на разместени каменни плочи
  18. Префугиране на същите с вароциментов разтвор;
  19. Хидрофобизация и консервация на каменни настилки;
  20. Пренареждане на каменни стъпала;
  21. Префугиране на каменни стъпала;
  22. Консервация и хидрофобизация на каменни стъпала;
  23. Доставка и монтаж на пейки;
  24. Реставрация и консервация на монумент (всички реставрационни работи по технология);
  25. Реставрация и консервация на паметна плоча на ,,Кървавото кладенче‘‘ (всички реставрационни работи по технология)

Всички тези дейности допринесоха за следните резултати:

  • Обследва се състоянието на ажурната метална ограда, като се почисти от отделящия се слой боя, нанесе се антикорозионно покритие и се боядиса на ново.
  • Премахнаха се разрушени фугировки по каменни зидове. Участъците се почистиха чрез водно бластиране. Реализира се грундиране на фуги с дълбокопроникващ грунд, обезпрашаване, пренареждане на отделни участъци, ново префугиране, консервация и хидрофобизация на каменните зидове. Всички тези дейности допринесоха за запазване на целостта на изградените участъци и за реновиране на състоянието на същите, така че да кореспондират на предприетите мерки по останалата част от проекта.
  • Почистването от нежелана растителност и лишеи по каменни зидове и бетонови шапки допринесе за визуалното „откриване“ на гледката към монумента. Също така се стопираха разрушителните дейности по настилката и зидовете като се предотврати задържането на влага.
  • Пренареждане и префугиране на стъпалата (каменни блокове) към паметника и към Кървавото кладенче, което допринесе за повишаване на безопасността при достъпа до същите. С цел да устояват на агресивните климатични промени на района стъпалата са консервирани и хидрофобизирани.
  • Почистването чрез водно бластиране, консервацията и реставрацията на шапките на каменните зидове спомогна за запазването на елементите при монтиране на металния парапет в последствие. Също така реализираните дейности защитават от разрушение шапките на зидовете през следващите години;
  • Подобри се околното пространство в обекта като се обособи зона за отдих и се подсигури безопасното преминаване на посетителите по моста към паметника чрез монтаж на четири броя пейки и метален парапет от ковано желязо. Дизайнът на същите е съобразен със стиловата принадлежност на обекта, така че да не се открояват, а да допълват пространството. Така подобри функционалността на обекта и се потвърждават очакванията за по-засилен интерес от страна на посетители.
  • Специално внимание се отдели на консервацията и реставрацията на монумента и паметната плоча от обекта. Според заложената в проекта КРР технология се цели постигане на максимална устойчивост на времето и съответно естетическо подобрение при визуалното възприятие на елементите. Към внесените документи прилагаме подробен реставрационен отчет и фотодокументация.

По време на изпълнението на консервационно-реставрационни дейности бяха спазени всички нормативни изисквания за Здравословните и безопасни условия на труд. След приключване на предвидените работи се премахнаха всички налични инструменти и оборудване. Обектът беше основно почистен от  отпадъци.

Считаме, че така извършените консервационно-реставрационни работи отговарят на предварително заявените и са представени от Изпълнителя с необходимото качество и в срок. Реализирана е и основната цел на проекта за подобряване на състоянието на паметника. Считаме за възможно вече реализиране на  бъдещите тържества в по-голям мащаб  без да се застрашава безопасността на присъстващите.  Водещо при извършените възстановителни реставрационни действия бе запазването на автентичния облик на паметника и ,,Кървавото кладенче‘‘. Считаме, че изпълненият проект ще разкрие потенциала на местност ,,Костина‘‘ за бъдещо осъществяване на редица инициативи, свързани с поддържане на културата и духа за региона.