Project Description

Консервация и Реставрация на Храм „ Свети Георги“ с. Студена

Снимки преди и след: