Project Description

Каменни Пътеки гр. София, с. Желява

Снимки преди и след: