Project Description

Извършване на основен ремонт, реконструкция и възстановяване на храм ,,Св. Параскева‘‘, УПИ I-128 кв. 5 с. Гайтанево общ. Горна Малина‘‘

Снимки преди и след:

 

Предмет: ,,Извършване на основен ремонт, реконструкция и възстановяване на храм ,,Св. Параскева‘‘, УПИ I-128 кв. 5 с. Гайтанево общ. Горна Малина‘‘

В резултат на реализираните дейности от екипа на „Стройтес“ЕООД този етап се постигна:

  1. Подобряване на конструкцията на покрива и водоотводнителната система, които допринасят за устойчивост на храм ,,Св. Параскева‘‘ с. Гайтанево. По този начин следва е реализиран освен по-добър естетически външен вид и доближаване до характеристиките на епохата, към която е причислена църквата като паметник на културата, но и още предотвратяване на течовете в интериора.
  2. Дейностите по фасади и вътрешни стени допринесат за цялостната устойчивост и реновиран облик на църква ,,Св. Параскева‘‘. Експонираните основни декоративни елементи отличат геометричните достойнства и културна идентичност на сградата-паметник на културата.
  3. Изпълнението на вътрешен и външен дренаж предотвратява навлизането на влага в интериора като по този начин се предпазват ценни стенописи и иконостаси. Предотвратяването на овлажняването на стените стопира дегенеративните процеси по стенописната украса в ниските нива на църквата
  4. Реализирането на дейности по вертикалната планировка на църква ,,Св. Параскева‘‘ с. Гайтанево въздействат на визуалното хармонизиране на обекта и допринасят за създаване на комфортна среда за очакваните многобройни посетители.
  5. Подмяната на стъклопакета и реставрационните дейности по врати допринасят за повишаване степента на експлоатационните показатели на сградата на храма и поддържане на добри климатични условия.
  6. След реализиране на заложените дейности от проекта е постигната основната цел: запазване на автентичния облик и недопускане на вътрешни разрушения в храм ,,Св. Параскева‘‘. Същевременно се наблюдава повишен интерес на местната общественост към културната и религиозна функция на църквата.

По време на изпълнение на СМР и КРР по храм ,,Св. Параскева‘‘ с. Искрец е  била обезопасена строителната площадка. След приключване на дейностите по проекта е почистено цялото околно пространство.