Ремонт и реставрация на паметници на културата

Преди да започнем работа върху сгради Паметници на Културата, проучваме историческото значение на сградата, нейния статут, както и архитектурния стил в района. Ремонтните дейности е необходимо да бъдат съгласувани с НИНКН и Министерство на Културата. „СТРОЙТЕС’’ ЕООД е член на Камара на Строителите в България и притежава удостоверение за строежи – Първа група и такива по чл.137,ал.1,т.1 буква ,,М’’ и буква ,,Е’’.  Предлагаме и изготвяне на цялостен проект за реставрация и консервация, както и съдействие за всички свързани с това съгласувателни процедури. Не се колебайте да се свържете с нас.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

За всякакви въпроси и запитвания, моля свържете се с нас

Стройтес е с дългогодишен опит в реставрацията на църкви и сгради паметници на културата.
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС