Почистване , хидрофобизация и консервация на сгради

    Ние от ,,СТРОЙТЕС‘‘ ЕООД разполагаме с необходимата техника за реставрационно консервационни дейности за почистване, импрегниране и хидрофобизация на фасади. При силно замърсени  фасади, вследствие на течове от покривите и обшивките, прилагаме метода на водното бластиране чрез роторни безабразивни дюзи. При нужда се използват и специални препарати за почистване и консервация, щадящи каменната зидария или облицовка. След всяко едно почистване на замърсявания е необходимо имрегниране и хидрофобизация на всички почистени и ремонтирани елементи. Ние работим с висококачествени импрегнанти и хидрофобизатори на силиконова основа, които са абсолютно безцветени и не променя цвета на елементите. Хидрофобизацията  създава микроскопичен слой върху камъка и го изолират от въздействието на атмосферните условия. Към момента сме осъществили проекти с  почистване и хидрофобизация на редица обекти, в това число и сградата на Министерския Съвет на Република България.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

За всякакви въпроси и запитвания, моля свържете се с нас

Стройтес е с дългогодишен опит в реставрацията на църкви и сгради паметници на културата.
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС