На девети май се отдава по традиция почит към загиналите в борбата за християнската вяра Новоселски мъченици. Тази година събитието съвпадна с тържественото откриване на обновения Новоселски манастир ,,Св. Троица’’ гр.Априлци. Изпълненият успешно проект ,,Ремонт, реставрация, вертикална планировка и подобряване на околното пространство на манастир ,,Св. Троица’’ гр. Априлци’’ бе финансиране по подмярка 7.6. ,,Проучвания, инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата’’ от мярка 7 ,,Основни услуги и обновяване на селата в селските райони’’ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.. Осъществяването на проекта цели да се запази културната идентичнист на региона и съхраняването на историческата памет. Реновирането на паметници на културата, какъвто е и Новоселски манастир ,,Св. Троица’’, спомага за запазването им за идните поколения.

Събитието започна в 8:30ч. с литургийно богослужение, оглавено от Негово Високопреосвещенство Ловчански митрополит Гавриил. В службата се включиха още Велички епископ Сионий, архим. Векентий, ставр. Ик. Павел Лалев, прот. Михаил Ковачев, храмовият отец схийеромонах Илия и други духовници. Събитието бе уважено и от кметовете на община Априлци г-н Младен Пелов и на Община Ловеч г-жа Корнелия Маринова, зам.-областният управител на област Ловеч Илиян Тодорови др.. За празничната атмосфера допренесе и присъствието на деца от детските градини в община Априлци, дарители и множество миряни.

След богослужението и поръсванетона изцяло ремонтираният и обновен манастирски комплекс се пристъпи към литийно шествие с иконата на Новоселските манастири до центъра на град Априлци. На специално изградената сцена за празника благодарствени и тържествени слова произнесоха Ловчански митрополит Гавриил, кметът на община Априлци г-н Младен Пелов, кметът на община Ловеч г-жа Корнелия Маринова, зам.-областният управител на област Ловеч Илиян Тодоров и управителят на фирма ,,Стройтес’’ ЕООД г-н Ивайло Христов.

За празникът игуменът на Троянската света обител епископ Сионий дари на манастира единствената оцелялa след прогрома на Новоселския манастир икона на Св. ВМЧЦА Варвара.