На 13.април 2018г. на официално събитие отвори врати за посетители обновеният манастир ,,Св. Пророк Илия’’ гр.Тетевен. Осъщественият  успешно проект ,,Ремонт, реставрация, вертикална планировка и подобряване на околното пространство на манастир ,,Св. Пророк Илия’’ гр.Тетевен’’ бе финансиран по подмярка 7.6 ,,Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата’’ от мярка 7 ,,Основни услуги и обновяване на селата в селските райони’’ от Програмата заразвитие на селските райони за периода 2014г.-2020г. Целта на обновяването на манастирската църква ,,Св. Пророк Илия’’- паментник на културата от национално значение, е да се запази клтурното наследство в района. Извършените възстановителни строителни и реставрационни дейности вдъхнаха нов живот на манастира и направиха възможно съхранението на културната идентичност  и традиции в град Тетевен.

Начало на официалното събитие постави празничната литургия на Ловчански митрополит Гавриил, след което Негово Високо Преосвещенство освети храма, магерницата и дворното пространство. Събитието бе уважено и от кмета на Община Тетевен д-р Мадлен Бояджиева, зам.-кметовете Свилен Русинов и Борис Врабевски, председателят на ОбС- Тетевен Мария Стойчева, множество миряни, местни граждани и посетители на града. За празничната атмосфера допренесе и присъствието на деца от местните детски градини и училища.

Управителят на фирма ,,Стройтес’’ ЕООД бе организирал след приключване на официалната част съвместно засаждане на три броя върби. В засаждането на дръвчетата се включи Негово Високо Преосвещенство Ловчански митрополит  Гавриил и кмета на Община Тетевен. Символичното засаждане отразява новото начало за манастира- културна ценност ,,Св. ПророкИлия’’. На вниманието на всички посетители бе представен и почтни завършен макет на манастира, изработен от г-н Пенчо Ганев .След завършването си макетът ще бъде предостване за съхрнение и изложение на Община Тетевен, тъй като събуди още на откриването посетителския интерес.